Jaarverslag Stichting Mopti 2021

Direct naar beneden voor balans en resultaten klik hier.

download het jaarverslag als pdf bestand (0,6Mb), klik op het ikoon download jaarverslag 


Inleiding

U vindt hier het jaarverslag voor het jaar 2021 van Stichting Mopti in Mali.
Op het moment dat ik met het jaarverslag bezig ben, ben ik net herstellende van een vrij zware infectie COVID-19. Gedurende drie maanden kon ik niets, helemaal niets uitvoeren. Ik kon mijn gedachten er niet bijhouden, ik was behoorlijk in de war. Nu, het is al half juni, gaat het veel beter met mij en waag ik mij aan het jaarverslag. Het verschijnt in elk geval aan de late kant. Wanneer precies is onduidelijk, ook omdat hier voortdurend stroomonderbrekingen zijn, vooral overdag.

BarigondagaStichting Mopti heeft sinds 2007 tien tuinen gerealiseerd waar vrouwen groente en fruit verbouwen voor eigen gebruik of voor verkoop op de markt. Op kosten van de stichting zijn waterbassins aangelegd en waterpompen die aangedreven worden door zonne-energie, er zijn hekken gebouwd, opslagruimtes voor het tuingereedschap en onderkomens voor bewakers. De tuinen verschillen in omvang, in de kleinste hebben 22 vrouwen een perceel van ieder zeven bij drie meter. In de andere tuinen hebben de vrouwen een perceel van tien bij tien meter. De grootste telt zo´n 75 percelen.

Idealiter zorgen de tuinen na de aanleg van de initiële voorzieningen voor zichzelf. De praktijk laat echter zien dat dat heel lastig is. Hekken groeien vol met ongewenste planten en donderen daardoor in elkaar. Zonnecellen worden soms door kwajongens vernield. Geld reserveren uit de verkoop van de gewassen voor het betalen van de bewaker en toekomstig onderhoud blijkt voor veel tuinen heel moeilijk. Eind 2019 heeft Stichting Mopti daarom besloten om voorlopig geen nieuwe tuinen aan te leggen, maar om al haar middelen en aandacht te besteden aan het ‘zichzelf overbodig maken’. Doel is uiteindelijk dat alle tuinen volledig zelfstandig kunnen functioneren, zonder de hulp van Stichting Mopti.

Médina CouraOm dat doel te bereiken is uw financiële hulp harder nodig dan ooit. Voornamelijk om de salarissen te kunnen betalen van de mensen die de tuinen begeleiden in hun weg naar onafhankelijkheid. Dat zijn er inmiddels zes, vijf mannen (Baba Traoré, Makan Traoré, Gouro Sow, Garba Guindo, Abdoulaye Niangaly) en, sinds kort, één vrouw: Eve Banou (Awa), zij voltooide in 2022 een landbouwopleiding in Katibougou en zal in eerste instantie vooral belast worden met de communicatie met de vrouwen. De equipe staat onder supervisie van Willem Snapper, die onbezoldigd is.

Van meet af aan heeft dit nieuwe beleid zijn vruchten afgeworpen. In het financieel overzicht kunt u zien dat de uitgaven aan onderhoud zijn afgenomen. Eén tuin, Médina Coura, is inmiddels volledig zelfstandig, de vrouwen van deze tuin doen zelfs grote investeringen om de opbrengsten te kunnen vergroten en één tuin is bijna zover. De overige tuinen hebben nog intensieve begeleiding nodig, maar de ontwikkelingen zijn hoopvol: de vrouwen van sommige tuinen gaan bij elkaar op bezoek om inspiratie op te doen. De stichting moedigt dergelijke uitwisselingen ten zeerste aan en hoopt dat ze in de toekomst mogelijk blijven.

 

Financieel

De donateurs hebben ons in 2021 geweldig gesteund. De giften over het hele jaar 2021 bedroegen 16.305 euro. Dank daarvoor!

De tuinen

Hieronder treft u een beschrijving van de gang van zaken in elke tuin. Voor veel tuinen is Willem Snapper afhankelijk van de rapportages van de equipe, die de tuinen regelmatig bezoekt. De situatie in Mali is op het moment zo onveilig dat hem ten zeerste wordt afgeraden de tuinen zelf te bezoeken. Hij zou ontvoerd kunnen worden, maar ook de vrouwen kunnen last krijgen. Jihadisten hebben het niet op witte mensen en willen niet dat zij zich bijvoorbeeld met tuinen bemoeien. Als zij Willem zien rondscharrelen kunnen de vrouwen repercussies verwachten. Dat speelt vooral in Saredéra, maar ook in Sangubaka. Overigens zien de vrouwen zelf Willem maar al te graag langskomen, altijd wordt er bij de equipe naar hem geïnformeerd.

Sommige tuinen hebben in het verleden ook hulp ontvangen van andere NGO’s, u zult dat in de beschrijvingen teruglezen. Doorgaans waren dat eenmalige giften, in de vorm van bijvoorbeeld extra watervoorzieningen, zonnepanelen en forages, gieters, ander tuingereedschap, zaai- en pootgoed. Dergelijke bijdragen hebben geen invloed op het streven van Stichting Mopti de tuinen zo onafhankelijk mogelijk te laten functioneren.

Sangubaka

Sangubaka is onze eerste tuin. De equipe zegt dat het er goed gaat. Helaas is het hekwerk aan z’n eind, we zullen dat in 2022 moeten vernieuwen. Het gaas is er in matige staat en moet voor een deel worden vervangen. Voor een extra stevige kwaliteit hebben we een bedrag van 650 euro gereserveerd en betaald, het gaat om 15 rollen van een kleine 25 meter elk. Door een jammerlijke vergissing zijn die rollen meegegeven aan een koper in Douentza. Volgens Baba is het probleem onder controle, de koper in Douentza zou al een gedeelte hebben terugbetaald. Overigens niet wetende dat ons gaas van een steviger en duurdere kwaliteit is. Een ander probleem nu is dat het benodigde ijzerdraad onder het embargo van de CEDAO valt en dus niet snel leverbaar is. Baba lost het op….

 

Saredéra

Hoe vaak ben ik daar in voorbije jaren niet geweest, hoeveel uren heb ik er niet besteed op zoek naar water met onze puttenspecialist Niangaly, met onze zware hydraulische compressor en een lading dynamiet. Het heeft niet mogen baten. Na maanden zwaar werk lukte het ook niet om op 35 meter diepte water te vinden. We hebben uiteindelijk een Chinese firma bereid gevonden om een forage te boren van naar ik mij herinner iets van 70 meter diepte. Het water spoot eruit. Daar konden we bij wijze van spreken wel vijf tuinen tegelijk mee bevloeien. De bevolking danste van opwinding. En nu kan ik er niet heen! Ook voor de equipe is het moeilijk. Zij kunnen er niet gewoon naar toe met hun motorfietsen, omdat die geconfisqueerd kunnen worden door jihadisten. Ze moeten zich bedienen van het openbaar vervoer op de dagen dat er zich een markt in de buurt bevindt. ‘s-Ochtends vroeg op pad om ‘s-avonds ruim voor het donker een lift terug te vinden.

Want de jihadisten hebben de wind er onder daar. Zij eisen een deel van de oogst op en de tuin bestaat voor een gedeelte ten behoeve van hen. Tegen hun zin moeten vrouwen donkere kleding dragen. Waarschijnlijk worden er meer eisen aan hen gesteld. Onze equipe doet in elk geval zijn best om er wat van te maken, om de vrouwen te helpen in hun moeilijke bestaan. Wij willen de vrouwen niet laten vallen, het jihadisme is tenslotte niet hun vrije keuze!

 

 

 

 

Médina Coura

Ach mensen, Medina Coura is een top-tuin. De vrouwen gaan de strijd aan met die uit Dialangou om de beste tuin van de Stichting Mopti. Alle aanplant is weelderig, groen en fris. Echt prachtig. Ze willen ook altijd beter, zo hebben ze als ik het goed heb nu vijf forages, de een wat groter dan de ander. En ze bezitten ook twee kleine motorpompen, zodat er bij het krieken van de dag al water is.
Dan kunnen de vrouwen alvast water geven en hoeven ze niet te wachten tot de zon rond tienen sterk genoeg is om de bassins te vullen. Nee, hier hebben we niet te klagen. We hebben er geen omkijken naar. En ze produceren een rijk gamma aan groentes.

 

 

Ze kregen van een NGO 50 splinternieuwe plastic gieters!

 

 

 

 

 

 

 


Dialangou

Het is lastig te zeggen welke tuin nu het mooist is. De vrouwen in Dialangou weten hoe het werkt! Vooral met hun sla doen ze goede zaken, daar halen ze veel geld mee op. Het afgelopen jaar deden delegaties vrouwen uit Komongalou en Tiamoye er inspiratie op, wat hen weer stimuleert in hun eigen tuinen. Wij willen met dergelijke uitwisselingen graag doorgaan! De ziektes bij de papaja-planten zijn verdwenen. Helaas hebben ze nog geen geld opzij weten te zetten voor vervanging of onderhoud.

 

 

Walirdé

In deze tuin gaat het matig tot goed, niet alle velden zijn steeds in gebruik, maar over het algemeen ziet de tuin er netjes en opgeruimd uit. Niangaly deed enkele kleine reparaties aan de bassins.
Van een Belgische NGO kregen ze pootaardappelen, die het redelijk goed doen. Verder verbouwen ze de gebruikelijke groenten en fruit zoals rode biet, uien, papaja, bananen en dergelijke. Van een andere NGO kregen ze enkele jaren geleden een extra set zonnepanelen en er werd ook een forage geslagen. Dat doet het goed.

 

 

Het AVPS-project van Walirdé

De vrouwen hebben er eigenlijk altijd een waterprobleem voor hun planten. Moussa, onze afgevaardigde daar, klaagt dat de enkele pomp eigenlijk niet voldoende is om de hele tuin te bevloeien.
Probleem is de grote groep vluchtelingen uit de Dogon, die water tappen, waardoor er te weinig is voor de tuin.

 

 

 

 

Het scheelt wel dat wij vorig jaar bij het kleuterschooltje een kleine watervoorziening hebben aangelegd. Enkele jaren geleden heeft een andere NGO in Walirdé een put gegraven, maar het water met de hand naar boven trekken is zo zwaar, dat zet niet veel zoden aan de dijk. Voorlopig moeten ze het ermee doen. We overwegen om de watervoorziening in Walirdé te verbeteren.

 

 Barigondaga

In een voorgaand jaar hebben we het hek vernieuwd. Vooral het rundvee dat de tuin wilde binnendringen was sterker dan het hek. In dit verslagjaar kon er dus een mooie oogst worden binnengehaald.
De velden werden zaai- en poot klaar gemaakt, meestal voor uien en rijst, maar ook wordt er sla gekweekt. De tuin ligt in een gebied dat min of meer door jihadisten wordt bedreigd, de tuin schijnt daar gelukkig niet veel last van te hebben. Het ziet er goed uit.
Op de foto mooie uienvelden!

 

 


Komongalou

Het gaat in Komongalou beter. De regelmatige begeleiding van de equipe daar doet de tuin goed. De vrouwen hebben bovendien veel inspiratie opgedaan bij hun bezoek aan de tuin van Dialangou. Uiteindelijk hebben ze alle zieke papaja-planten verwijderd waarover een witte meeldauwdeken lag. De vrouwen waren bang om de zieke planten te verwijderen en daarmee hun inkomsten te minimaliseren.
Net als in andere tuinen zijn de vrouwen ook bang om bijvoorbeeld tomatenplanten te dieven, waarmee de tomatenoogst gemakkelijk verdubbeld of verdrievoudigd zou kunnen worden. Mogelijk kan Eve, de nieuwe aanwinst van de equipe,  hen beter overtuigen! Het komende jaar moet ook hier het hekwerk worden vervangen, althans een gedeelte, dat is helaas een flinke kostenpost. Schoonhouden en opruimen is het devies.

 

De tuin van de Tamasheq

De kleine tuin van de Tamasheq doet het volgens de equipe redelijk tot goed, op de foto {uit 2019} nieuwe gombo-aanplant (okra). Het ziet er netjes uit.

 

 

 

 

 

 

 

De tuin bij Tiamoye

Het is onze laatste tuin, het gaat er uitstekend. De vrouwen hebben geleerd hoe te zaaien, hoe de grond te bewerken en te bemesten.

Niangaly heeft de doorvoer naar de bassins allemaal onder handen genomen, die doorstroming is nu sterk verbeterd. De opbrengst van de tuin is zeer behoorlijk, ze verbouwen veel gombo, sla, wortelen en uien, maar ook mint, pepertjes en papaja’s. We zijn zeer tevreden.

 

 

 

Op de foto rechts het opschonen van de hekken!

 

 

 

 

 

 

 

En op de laatste foto uit Timoye een cursus zaaien.

 

 

 

 

 

 

De tuinen tot slot

De meeste tuinen doen het dus betrekkelijk goed. Medina Coura en Dialangou steken elkaar naar de kroon. Maar ook Tiamoye mag er zijn. We zijn redelijk tevreden over de gang van zaken rond onze tuinen. We zijn trots op de resultaten. Hulde aan onze equipe, zij doen goed werk. Jammer dat we toch (te) veel geld kwijt zijn aan de omheiningen.

Oh, oh, in Tiamoye staat de poort open, de koeien staan klaar!

Wij willen toch af en toe uitwisselingen tussen de tuinen organiseren, dat werkt erg stimulerend, ze leren van elkaar, de Stichting Mopti zal daarmee doorgaan.

 

Andere projecten van de Stichting Mopti.

Almina / Douentza

Het zit Ali Maïga niet erg mee. Door dreiging van jihadisten moest hij eerder zijn schooltje in Almina opgeven. In 2018 leende de Stichting Mopti hem na een speciale gift van een donateur een bedrag dat hij in vijf termijnen zou moeten terugbetalen om hem en zijn familie in staat te stellen bij Douentza een stuk land te bewerken. Tot op heden betaalde hij één termijn terug. Daarna hielden de betalingen op. Maïga vertrok naar Bamako om daar een studie te volgen. Wij zien ons genoodzaakt het project te beëindigen en hebben de resterende schuld helaas moeten afschrijven. Wij hopen desondanks dat hij met zijn project kan doorgaan!

 

Association Benkadi

Het is onze club van gehandicapten in Mopti voor het malen van granen. Het project loopt nog steeds redelijk. Helaas is de door ons aangeschafte ezel overleden. De ezel moest de kar trekken die langs de huizen ging om van hun rijst het kaf van het koren te scheiden.
Zie voor meer gegevens desgewenst het jaarverslag 2019.

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2022

We gaan ook in 2022 door met de steun aan de tuinen, ondanks dat het eigenlijk steeds moeilijker wordt. De belangrijkste uitgaven betreffen nu de salarissen van de equipe, die met een (eindelijk een vrouwelijke!) kracht is uitgebreid. Ook dit jaar zullen we geld moeten reserveren voor gaas en hekken. We willen de uitwisselingen tussen de tuinen intensiveren. Het blijkt dat die de motivatie van de vrouwen enorm bevorderen.

Persoonsgegevens (AVG)

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Zo ook voor de Stichting Mopti. Wij geven al in elke nieuwsbrief aan dat men zich eenvoudig kan aan- of afmelden. Wij voegen nooit zonder toestemming een adres toe aan onze adreslijst! Voor vragen en opmerkingen staan wij open.
Onze website hebben wij van een extra beveiliging voorzien (SSL), herkenbaar aan het groene slotje in de adresregel. De Stichting maakt geen gebruik van cookies.
Zie ook de Privacyverklaring op de website.

Adresgegevens
Stichting Mopti
Rustenburgerstraat 110
1073 GH Amsterdam
email: info@mopti.eu

Bij de cijfers

Heel veel dank aan de donateurs die ons werk mogelijk maken.
Wij ontvingen dus helaas geen extra terugbetalingen van Ali Maïga voor zijn landbouwproject in Douentza. Wij hebben het project afgeschreven.

Beloningen

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester
De laatste woont in Mali en is rechtstreeks betrokken bij de projecten.
De bestuursleden worden niet door de Stichting Mopti betaald.

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit (op de foto van links naar rechts):

Gouro Sow
Makan Traoré
Garba Guindo
Abdoulaye Niangaly
Baba Traoré
Eve {Awa} Banou
(niet op de foto, iemand moet hem nemen) Willem Snapper (algemene supervisie en onbezoldigd)

Informatie

Willem schreef elke week een nieuwsbrief. Die regelmaat is teruggebracht naar éénmaal per maand. Door ziekte is er enige vertraging ontstaan in de berichtgeving, hij hoopt die snel weer op te pakken. Alle activiteiten rond de projecten komen in de nieuwsbrieven aan de orde. Voor de rest gaan zij ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt alle nieuwsbrieven ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.
Meer informatie tevens op de website van Stichting Mopti: www.mopti.eu
De laatste website is niet altijd up-to-date.

Financieel overzicht 2021 Stichting Mopti
Verlies en winst per 31 december 2021 / 2020
Lasten 2021 2020 Baten 2021 2020
Bankosten ING 154,35 137,83 Donaties ING 16 305,00 17 487,51
Bankkosten AGFSM (rekening Mali) 80,26 198,23 Donaties per kas 0,00 0,00
kosten van overboekingen naar Mali 0,00 0,00 Ontvangen rente 0,00 0,00
Tuinen:        
   Sangubaka 12,20 578,93    
   Sarédera 166,17 216,10    
   Medina Coura 0,00 0,00    
   Dialangou 724,13 396,37    
   Walirdé 0,00 0,00    
   Waterproject AVS Walirdé 0,00 76,22    
   Barigondaga 0,00 378,07    
   Komongalou 1 817,19 35,83    
   Tamasheq 0,00 217,24    
   Tiamoye 992,44 1 087,72    
       
   Diverse andere onderhoud 0,00 83,85    
Salarissen 10 610,45 10 488,49    
       
Andere projekten:        
   Handicapés Mopti 0,00 135,68    
       
PM Afschrijving lening Ali Maïga Douentza 2 092,37      
       
winst/verlies 1 747,81 3 456,96    
       
16 305,00 17 487,52 16 305,00 17 487,51
Balans per 31 december 2021 / 2020
Activa 2021 2020 Passiva 2021 2020
Saldo 31 december AGFSM 1 482,26 88,52 Eigen vermogen 13 067,99 18 069,90
Saldo 31 december kas 1 766,56 842,87    
Saldo 31 december ING 9 819,17 14 827,95    
Saldo 31 december zakelijke spaarrekening 0,00 218,19    
lening Ali Maïga 0,00 2 092,37    
       
       
13 067,99 18 069,90 13 067,99 18 069,90
bedragen in Euros