Jaarverslag Stichting Mopti 2020

Direct naar beneden voor balans en resultaten klik hier.

download het jaarverslag als pdf bestand (0,8Mb), klik op het ikoon download jaarverslag

 

Inleiding

U vindt hier het jaarverslag voor het jaar 2020 van de Stichting Mopti in Mali.
De Stichting heeft vanaf 2007 tien tuinen gerealiseerd waar vrouwen groentes verbouwen voor eigen gebruik of die zij op de markt verkopen, aan hen de keus. De vrouwen hebben meestal toch onze hulp nodig, stoppen met onze bijstand is voorlopig nog niet aan de orde.

Het afgelopen jaar was een betrekkelijk rustig jaar. Maar ondanks dat is er veel veranderd, vooral in onze werkwijze. Tot 2019 was de belangrijkste activiteit het creëren van nieuwe tuinen. We letten nu meer op de kwaliteit dan op de kwantiteit. De grootste verandering of verbetering zoals u wilt, betreft de verhoogde en meer professionele salariëring van de vaste equipe van onze organisatie. Tot en met vorig jaar betaalde Willem dat salaris zelf als een soort vrijwilligersbijdrage, nu ontvangen de leden van de equipe direct van de Stichting een vast bedrag per maand en kan de Stichting meer van hen verwachten.
Een mooie vooruitgang is dat de vrouwen elkaars tuinen bezoeken en wetenswaardigheden uitwisselen. Dat werkt erg positief.
De meeste tuinen doen het betrekkelijk goed. Er kunnen echter allerlei redenen zijn waardoor prestaties achterblijven. Op een totale bezetting van tussen de 600 en 700 vrouwen kunt u zich voorstellen dat er zich regelmatig mutaties voordoen, waardoor tijdelijk velden niet of maar gedeeltelijk worden bewerkt. Over het algemeen zijn de resultaten bemoedigend. Zoals al jaren doen de tuinen van Medina Coura en Dialangou het buitengewoon goed. Het zijn nagenoeg professionals die daar de tuin bewerken! We hebben er bijna geen omkijken naar. De andere tuinen doen het ook niet zo slecht, behalve dan de tuin van Saredéra, die gaat maar matig. Vooral daar hebben de mensen last van onveiligheid en jihadisten.
Er worden in de regio nog steeds aanslagen gepleegd, meestal op militaire doelen. Maar ook burgers moeten er soms aan geloven. Het gaat dan meestal om de verantwoordelijke personen in hun relatie met de overheid. Het gaat jihadisten erom de touwtjes aan te trekken en hun gezagsstructuur te bestendigen. Dit speelt vooral in Saredéra, maar ook andere tuinen hebben ermee te maken, zoals onder andere in Sangubaka en Barigondaga. Onze equipe houdt de moed erin en doet zijn best. Helaas worden Willem’s mogelijkheden om tuinen te bezoeken steeds beperkter!
Sinds maart 2020 hebben we ook beperkt te maken met corona, nu, een jaar later is er een nieuwe golf actief, maar onvergelijkbaar met de situatie in Nederland. Ik heb niet gehoord dat de tuinen daar op het moment speciaal last van hebben.

Financieel

De donateurs hebben ons in 2020 goed gesteund. De giften over het hele jaar 2020 bedroegen 17.487,51 euro. Dus dat is prachtig. Natuurlijk danken wij onze donateurs. Zie later in het jaarverslag.

De tuinen

Sangubaka

Voor veel tuinen ben ik afhankelijk van de bevindingen van onze equipe, die regelmatig de tuinen bezoekt. Zo ook voor Sangubaka, onze eerste tuin. De equipe zegt dat het er goed gaat. Helaas is het hekwerk aan z’n eind en moeten we dat in 2021 vernieuwen.

 

 

 

 

 

Saredéra

Ik ging ervan uit dat de chef van het dorp die zo vaak dronken was al jaren geleden was overleden. Tot hij opeens op de foto verscheen. Het gaat redelijk goed in de tuin, maar er is weinig structuur. Dat komt vooral omdat de equipe er om veiligheidsredenen minder frequent langs kan.

 

 

 

 

 

Médina Coura

Er valt niet zoveel te vertellen over deze tuin, behalve dan dat het er uitstekend gaat. De vrouwen hebben naast de al bestaande twee waterpompen op zonnepanelen twee kleine motorpompen bijgekocht waardoor de vrouwen eerder op de dag kunnen beginnen met het watergeven. Een prachtig initiatief. Het is eigenlijk de enige tuin die geheel zelfstandig bestaat, we hebben er geen omkijken naar. Bravo!!

 

 

 

 

Dialangou
Volgens de equipe is Dialangou dit jaar de beste tuin. De vrouwen daar weten hoe het werkt! Vooral met hun sla doen ze goede zaken, daar halen ze veel geld mee op. Het afgelopen jaar deden delegaties vrouwen uit Komongalou en uit Tiamoye er inspiratie op, wat hen stimuleert in hun eigen tuinen. Wij gaan daarmee door! De ziektes bij de papaja-planten zijn verdwenen. Maar nog altijd, als er geld nodig is voor vervanging of onderhoud is er niemand thuis, dat is een probleem dat we in de meeste tuinen tegenkomen.

 

 

 

Walirdé

In deze tuin gaat het redelijk, niet alle velden zijn steeds in gebruik, maar over het algemeen ziet de tuin er netjes en opgeruimd uit. Dat is ook te danken aan de hulp van onze deskundige Garba Guindo.
Niangaly deed enkele kleine reparaties aan de bassins.

 

 

 

 

 

Barigondaga

We hebben het afgelopen jaar het hek helemaal vernieuwd, de vrouwen zijn daarop hard begonnen met het werk. De velden werden zaai- en pootklaar gemaakt, meestal voor uien en rijst. We zijn er tevreden.
Het is wel een gebied dat min of meer door jihadisten wordt bedreigd, de tuin schijnt daar gelukkig niet veel last van te hebben.

 

 

 

 

Het AVPS-project

De vrouwen hebben er eigenlijk altijd een waterprobleem. Moussa, onze afgevaardigde daar, klaagt dat de ene pomp eigenlijk niet voldoende is om de hele tuin te bevloeien en daarbij ook de grote groep vluchtelingen rond de tuin uit de bedreigde Dogon van water te voorzien. Het scheelt wel een beetje dat wij vorig jaar bij het kleuterschooltje een eigen watervoorziening hebben aangelegd. Enkele jaren geleden heeft een andere NGO een put gegraven, maar het water met de hand naar boven trekken is zwaar werk en dat zet niet veel zoden aan de dijk. Voorlopig doen ze het ermee.

 

 

Komongalou

Het gaat in Komongalou beter, de vrouwen hebben eindelijk alle zieke papaja-planten verwijderd, het was ons een doorn in het oog met die witte meeldauwdekens eroverheen. De regelmatige begeleiding van onze equipe daar doet de tuin goed. Het komende jaar moet het hekwerk worden vervangen, dat is helaas een flinke kostenpost. De vrouwen hebben wel motivatie opgedaan bij hun bezoek aan de tuin van Dialangou.

  

De tuin van de Tamasheq

De kleine tuin van de Tanasheq doet het volgens de equipe redelijk tot goed, op de foto nieuwe gombo-aanplant (ocra).

 

 

 

 

 

 

 

De tuin bij Tiamoye

Dit is onze laatste tuin, hier gaat behoorlijk goed. Soms ziet het er chaotisch uit, maar daar is altijd wel een reden voor. Als ik ga kijken is het ’t verkeerde moment. Later sta ik ervan te kijken. We proberen de vrouwen te bewegen meer mest te gebruiken.
We hebben er toch een probleem met de bevloeiing. Tot nu toe gebruikten wij wat dunnere maar steviger buizen om de bassins met elkaar te verbinden. Dat bleek bij nader inzien niet zo goed te voldoen. Meer naar achteren liep het water niet goed door en de vrouwen klaagden steeds meer. In 2020 verdubbelden we enkele van die verbindingen, maar dat bleek nog niet de oplossing. We moeten er dit jaar aan de slag en we moeten waarschijnlijk de dunne door dikke buizen vervangen, zoals we die in onze andere tuinen altijd gebruikten.

 

De tuinen tot slot


We zijn redelijk tevreden over de gang van zaken rond onze tuinen. We zijn trots op de resultaten.

De uitwisselingen van de vrouwen tussen de verschillende tuinen zijn een succes. Zij zijn enthousiast om van elkaar te leren, het motiveert hen om het geleerde in praktijk te brengen op hun eigen velden. Stichting Mopti gaat ermee door!

 

 

Andere projecten van de Stichting Mopti.

Almina / Douentza

Het zit Ali Maïga niet erg mee. Door dreiging van jihadisten moest hij zijn schooltje in Almina opgeven. In 2018 leende de Stichting Mopti hem een bedrag dat hij in vijf termijnen zou moeten terugbetalen om hem en zijn familie in staat te stellen bij Douentza een stuk land te bewerken. Tot op heden betaalde hij één termijn terug. Maar daarna hielden de betalingen op. Wij proberen hem te bewegen regelmatig te betalen, maar het lijkt steeds moeilijker. In overleg met de donateur die de lening speciaal voor hem verstrekte willen wij het nog een jaar proberen. Als dat niet lukt zien wij ons genoodzaakt het verlies te nemen en de lening af te schrijven.

Association Benkadi

We hebben de club van gehandicapten in Mopti voor het malen van granen nog met een klein bedrag geholpen, het project loopt nog steeds naar voldoening.
Zie voor meer gegevens desgewenst het jaarverslag 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2021

We gaan ook in 2021 door met de steun aan de tuinen, ondanks dat het er niet makkelijker op wordt. De belangrijkste uitgaven zijn nu dus de salarissen van de equipe, dat legt een behoorlijk beslag op onze uitgaven. Dit jaar krijgen we te maken met enkele grotere uitgaven, zoals het vernieuwen van de hekken rond Sangubaka en Komongalou, het aanpassen van het buizensysteem in de tuin van Tiamoye en het vernieuwen van het “motorpark” van de equipe, dat duidelijk vernieuwing behoeft.
We willen de uitwisselingen tussen de tuinen intensiveren! Het blijkt dat het de motivatie van de vrouwen enorm bevordert.

Persoonsgegevens (AVG)

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Zo ook voor de Stichting Mopti. Wij geven al in elke nieuwsbrief aan dat men zich eenvoudig kan aan- of afmelden. Wij voegen nooit zonder toestemming een adres toe aan onze adreslijst! Voor vragen en opmerkingen staan wij open.
Onze website hebben wij van een extra beveiliging voorzien (SSL), herkenbaar aan het groene slotje in de adresregel. De Stichting maakt geen gebruik van cookies.
Zie ook de Privacyverklaring op de website.

Adresgegevens
Stichting Mopti
Rustenburgerstraat 110
1073 GH Amsterdam
email: info@mopti.eu

Bij de cijfers

Heel veel dank aan de donateurs die ons werk mogelijk maken.
Wij ontvingen dus helaas geen extra terugbetalingen van Ali Maïga voor zijn landbouwproject in Douentza
Verder leende W. Snapper de Stichting op 30 november 2019 een bedrag van 2611,45 omdat er een kastekort dreigde bij de aanschaf van de materialen voor het hek van de tuin van Barigondaga. Dit bedrag heeft de Stichting terugbetaald.

Beloningen

Het bestuur van de Stichting bestaat uit
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester
De laatste woont in Mali en is rechtstreeks betrokken bij de projecten.
De bestuursleden worden niet door de Stichting Mopti betaald.

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit:
Baba Traoré
Makan Traoré
Gouro Sow
Garba Guindo
Abdoulaye Niangaly
Willem Snapper (algemene supervisie en onbezoldigd)

Informatie

Willem schreef elke week een nieuwsbrief. Die regelmaat is teruggebracht naar éénmaal per maand. Alle activiteiten rond de projecten komen daarin aan de orde. Voor de rest gaan die nieuwsbrieven ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt ze ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.
Meer informatie tevens op de website van de Stichting Mopti: www.mopti.eu
De laatste website is niet altijd up-to-date.