Jaarverslag Stichting Mopti 2017

download het jaarverslag als pdf bestand (0,5Mb), klik op het ikoon download jaarverslag

 

Inleiding

Het is 2017, het is niet te geloven, maar we zijn zo’n beetje tien jaar verder!
Naast het gebruikelijke onderhoud aan de tuinen hadden we dit jaar twee grotere projecten. In Dialangou hebben we een extra forage laten boren voor meer water. En het belangrijkste project was de nieuwe tuin van Komongalou.
De politieke situatie verslechtert meer en meer. Vooral na de zomer kon ik niet meer steeds overal naar toe. Desondanks konden de werkzaamheden nog wel redelijk doorgang vinden. Het valt voor mij moeilijker om de staat van de tuinen te beschrijven, ik ben afhankelijk van wat de equipe mij vertelt.

Financieel

De donateurs hebben het in 2017 niet laten afweten. De decemberactie die doorloopt in 2018 bracht ruim 16.000 euro op. De giften over het hele jaar 2017 bedroegen 20.017 euro. Dus dat is fantastisch, veel dank aan onze donateurs! Zie later in het jaarverslag.

De Tuinen

 

Sangubaka

Ik kan zelf niet meer naar Sangubaka, nota bene onze eerste tuin, onze equipe ging er wel regelmatig langs, er werden daar door de stichting geen kosten gemaakt.
Dit jaar geen onderhoud of reparaties.

 

 

 

 

 

 

Saredéra

Het is in onze tweede tuin niet veel anders. Elke maand gaan Gouro en Makan er op bezoek, ik zelf kan daar om veiligheids-redenen niet meer naar toe. De berichten over de tuin zijn evenwel redelijk tot goed. Dit jaar geen onderhoud of reparaties.

 

 

 

 

 

Médina Coura


Tot onze verrassing wilde een andere NGO ook in de tuin investeren. Nooit weg, maar helaas vond er geen overleg plaats met ons en we zijn ook niet met alles tevreden. Ze hebben een tweede set zonnepanelen geïnstalleerd en hun pomp in onze nieuwe forage laten zakken. Onze pomp hebben ze teruggehangen in de oude put. Daarom is de motorpomp eigenlijk overbodig geworden. Er is nu in elk geval overvloedig water. Verder hebben zij zes nieuwe bassins aangelegd en daar zijn we niet zo gelukkig mee. Ze nemen veel ruimte in wat ten koste gaat van de bewerkbare oppervlakte. Bovendien zijn de vierkante bassins gemaakt van cementstenen, de kans dat die bassins de druk van het water niet kunnen weerstaan is groot en dan kunnen ze uit elkaar barsten. Dat zou vervelend zijn, want wie gaat het herstel betalen? We moeten afwachten hoe het gaat lopen. Verder hebben ze ook het hekwerk vernieuwd, dat leek ons eigenlijk niet echt nodig. Het is zoals veel NGO’s werken, snel en sneller, er wordt niet nagedacht. Als het werk klaar is, zie je ze nooit meer terug. (uitleg forage: zie voetnoot onderaan de pagina)

 

Dialangou

Deze tuin komt na die van Médina Coura meestal op de tweede plaats. En hun belangrijkste product is nog steeds sla. Maar ze verbouwen ook andere groenten.
Naar aanleiding van hun waterproblemen hebben we besloten een forage te laten boren en een tweede pomp te installeren. We hadden geluk dat we niet hoefden te investeren in een tweede tranche zonnepanelen, een andere NGO had daarin geïnvesteerd, maar hun pomp hield het slechts twee weken vol. En verhaal is er niet bij. Garantie tot de poort.
Dus werd het geen hele grote operatie en is er nu véél water! De tuin doet het goed, behalve de papaja’s. Er heerst een ziekte die ze niet onder controle krijgen. Ik ben weliswaar een leek op dit gebied, maar volgens mij moeten ze alle papaja’s weghalen, en een jaar wachten alvorens ze een nieuwe aanplant doen. Maar dat is een lastige beslissing voor de vrouwen.

 

 

 

 

 

Walirdé

In onze zesde tuin hebben de vrouwen een NGO ingeschakeld die hen hielp bij de verbouw van groentes en het opnieuw indelen van de tuin. Op zich zijn we heel blij dat sommigen zelfstandig initiatieven ontplooien om verbeteringen aan te brengen.
De NGO hebben de vrouwen geschoold, zoals wij vroeger trouwens ook in Sangubaka en Saredéra probeerden.
De tuin ziet er nu evenwel geweldig uit, goed georganiseerd, opgeruimd en geordend. Het hek is schoon, de groenten staan er goed bij. Als ik de rapporten van de NGO mag geloven hebben ze behoorlijk veel geld verdiend. Net zoals in alle andere tuinen blijft de betaling van de gardien een groot probleem.

 

Barigondaga

Deze tuin is helaas nooit echt een groot succes geworden. Naar ons idee vroegen de dorpelingen, lees de mannen, om een veel te grote tuin, ook om hun eigen stuk land af te palen. Maar ze waren niet te overtuigen dat één pomp slechts ongeveer een halve hectare kan bevloeien. Dus er zijn veel te veel veldjes aangelegd voor veel te veel vrouwen. Zij worden ontevreden als ze te weinig water hebben en hun planten niet goed groeien of zelfs verdorren. De vrouwen raken hun motivatie kwijt en op een gegeven moment laten ze de tuin voor wat het is. Achteraf hadden we vast moeten houden aan de oorspronkelijke opzet van een veel kleinere tuin.
In 2017 hebben we een vergadering gehouden en alles nog eens duidelijk uitgelegd. Dat heeft wel redelijk geholpen, maar fantastisch werd het niet. Jammer.
Barigondaga was eigenlijk de eerste tuin waar ik om veiligheidsreden niet meer naar toe kon. Het dorp Nantaga, dat pal aan de overkant van de Niger ligt, werd gewapenderhand overgenomen door jihadisten. Voor mij is het gevaar tè dichtbij. Niangaly voerde er evenwel enkele kleine reparaties uit.
Op een nacht heeft iemand geprobeerd de pomp te stelen. Gelukkig kon de gardien dat voorkomen. De schade werd door Niangaly hersteld.

Het AVPS-project

Dit project startten we in 2016, een watervoorziening voor een kleuterschooltje en voor de verkoop van water. Het liep eigenlijk voor geen meter, maar de animator Moussa Traoré begon ook snel met de verbouw van groenten. Hij kreeg steeds meer aanvragen voor kleine groentetuintjes. Dus eigenlijk verwerd dit project min of meer tot onze zevende tuin. Er werd met zeer veel enthousiasme gewerkt door vrouwen die na de ongeregeldheden in 2012 voor een groot deel uit de regio Gao naar de omgeving van Sévaré zijn gevlucht.
In de loop van 2017 heeft een andere NGO een degelijk hek om hun terrein geplaatst en de oppervlakte bijna verdubbeld. We moeten afwachten of er wel voldoende water is. Heel veel vrouwen hebben nu een klein veldje van naar ik schat niet meer dan 3x4 meter.
De diverse groentes in het oude gedeelte doen heel erg goed!

 

Komongalou

In 2017 startten we onze achtste tuin in een dorpje niet ver van mijn huis. Het is een piepklein dorpje met een enthousiaste bevolking.
Het principe is steeds weer zo ongeveer hetzelfde, behalve dat we niet meer met putten werken. We boren nu een forage, er wordt met een grote boor een gat gemaakt waar de pomp in wordt gehangen. De forage is ongeveer 25 meter diep. En we leren bij. De bassins zijn groter en hebben ook een grotere basis, waardoor er minder kans is dat ze verzakken en de ondergrondse verbindingsbuizen beschadigen. Verder hebben we onder het gaas van het hek een betonnen rand aangebracht, waardoor het hek beter bestand is tegen gaten en defecten. We vonden ook voor een aantal maanden een expert die de vrouwen begeleidde. De tuin ziet er goed uit. We konden de zonnepanelen gebruiken van het inmiddels gesloten internet-café, dat bracht een voordeel van een kleine 1000 euro.Technisch gesproken is Komongalou onze beste tuin!

 

De tuinen tot slot

Er is behoorlijk veel gebeurd in 2017, ondanks de instabiliteit in Mali kunnen ze ons dat niet afpakken!
De meeste tuinen doen het goed, misschien dat de tuin van Barigondaga wat achter blijft.
Nog steeds kunnen we wel onze gang gaan, maar het wordt ons nu niet gemakkelijk gemaakt. Zie verder onder het kopje “Vooruitzichten voor 2018”. Onze equipe doet van tijd tot tijd de ronde, ze constateren problemen en proberen te regelen dat de gardiens worden betaald, een niet makkelijke klus. Zij houden daartoe een soort kasboek bij om te volgen wie er wanneer en hoeveel betaalt. En ook wie niet! Het blijft een voortdurend probleem.
Al met al zijn we behoorlijk tevreden over de resultaten, we willen erg graag door!
Het is fijn te vernemen dat onze opzet van de tuinen zo goed werkt. Juist ook technisch. We proberen steeds de techniek trouwens zo eenvoudig mogelijk te houden, waardoor er weinig onderhoud nodig is. En ja, tegen ratten die een keer een elektra-kabel doorknagen is niet zo veel te doen.

Hierboven Komongalou vanuit de lucht, links huisje met de zonnepanelen, rechts onder toiletgebouwtje de stippen zijn de bassins, zo goed mogelijk verdeeld over de tuin.

Opleidingen gesteund door de Stichting Mopti.

Bibata Kodio

De studie informatica van Bibata Kodio zit er op. Een van onze donateurs wilde haar nog helpen met een cursus Engels, dus dat geld hebben we haar beschikbaar gesteld.
Best belangrijk als je in de informatica wilt werken.
En nu zoekt ze dus werk!

Succes Bibata!

 

 

 

Solange Kassogué

Solange heeft per december haar studie journalistiek beëindigd. In 2017 steunden we haar nog met een maandelijkse toelage van 50 euro. Dat is nu gestopt. Hopelijk dat zij ook snel werk vindt!

En jij ook Solange, succes!

 

 

 

 

Andere Projecten

School Almina

Ook in 2017 stuurde een donateur een bedrag om Ali Maïga te helpen met zijn school in Almina, in de buurt van het zeer onveilige Douentza. Het ging dit jaar om 495,46 euro. De Stichting ondersteunt dat graag!

La piscine de Sévaré

Het is jammer, maar ik ben bang dat ons geplande zwembad er niet zal komen. We lopen tegen enkele vervelende problemen op. En niet te vergeten de onrustige situatie. Maar je weet nooit.

Vooruitzichten en plannen voor het jaar 2018

Nog altijd is Mali erg instabiel, er vinden bijna elke dag aanslagen plaats. En het wordt er bepaald niet beter op. Ik kan al enige tijd een aantal tuinen zelf niet meer bezoeken, dat zou te gevaarlijk zijn. Vervelender is het feit dat de equipe soms geen gebruik meer kan maken van hun brom- of motorfietsen. Het gebruik daarvan is buiten Mopti en Sévaré min of meer verboden. Word je betrapt dan wordt de bromfiets in brand gestoken. Dus nu moet de equipe soms met openbaar vervoer of met een taxibusje op pad en moeten zij het laatste stuk nog een eind lopen. Grrr…..

De tuinen doen het nochtans goed, we zijn trots op onze laatste tuin bij Komongalou.
In 2018 beginnen we geen nieuwe tuin, maar we beperken ons tot de verbetering van de hekken rond de tuinen en het onderhoud daarvan. We hebben goede ervaringen met de constructie van de hekken van Komongalou, die zijn steviger door de betonnen randen die we daar aanbrachten. Dus dat willen we overal doorvoeren. Het gaas zinkt eenvoudig in de betonnen randen. Daardoor hebben beesten minder kans om zich door of onder het gaas door te wurmen en kan het hekwerk beter worden schoongehouden. Muizen, ratten en schadelijke insecten hebben minder kans om zich tussen het afval dat zich nu tegen de hekken ophoopt, te nestelen.
Saredéra was de eerste tuin die we onderhanden namen. De andere tuinen komen dit jaar allemaal aan de beurt.
Wij ontvingen ook een aanvraag voor een project voor gehandicapten in Mopti, het is een groep die het heel, heel moeilijk heeft nu er geen toeristen meer zijn. Misschien dat we die in 2018 kunnen helpen.
We hebben (hadden) het idee om versterking te zoeken voor onze equipe met een vrouw, om vooral ook de communicatie te verbeteren met de vrouwen van de tuinen. We hadden een meisje op het oog die graag wilde helpen, al wilde zij in juni eerst haar eindexamen lyceum doen. Erg triest, maar zij heeft voorlopig met psychische problemen moeten afhaken. We blijven er mee bezig.

Alle organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten vanaf 25 mei 2018 voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR). Voor onze stichting zal er niet veel veranderen. Wij geven al in elke nieuwsbrief aan dat men zich eenvoudig kan aan- of afmelden. Wij voegen nooit een adres ongevraagd toe aan onze adreslijst! Voor vragen staan wij open.

Bij de cijfers

Ik begon er al mee, de donateurs laten ons weer niet in de steek. En wij zijn hen weer heel dankbaar. Het gaat ons goed, de donateurs hebben meer dan ooit bijgedragen, waarvoor duizendmaal dank! De cijfers spreken hopelijk voor zich.
Voor Gouro en Makan kochten we in 2017 elk een lichte motorfiets, in 2018 kochten we er ook een voor Niangaly, nadat zijn oude was gestolen. Zo kunnen zij zich makkelijker verplaatsen, ook in de brousse en over grotere afstanden. Helaas is zulk vervoer dit jaar door de overheid bijna onmogelijk gemaakt.

 

Bestuur

Wij bedanken August Baks en Jan Vonk voor hun activiteiten, zij waren van het begin af bestuurslid. Zij traden in de loop van 2017 af en werden medio juli opgevolgd door Mar Oomen en Rob van Gerve.

Het bestuur van de Stichting bestaat nu uit
Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester
De laatste woont in Mali en is rechtstreeks betrokken bij de projecten.
De bestuursleden worden niet door de Stichting Mopti betaald. (zie voetnoot onderaan de pagina)

In Mali bestaat de equipe, die met het dagelijkse beheer is belast, uit:
Baba Traoré
Makan Traoré
Gouro Sow
Yacouba Lougué
Abdoulaye Niangaly.

Informatie

Willem schrijft elke week een nieuwsbrief. Alle activiteiten rond de projecten komen daarin aan de orde. Voor de rest gaan die nieuwsbrieven ook over politiek, over het leven in Mali en over hemzelf. U kunt zich daar via de mail op abonneren, maar u kunt ze ook altijd allemaal direct lezen op de website www.mopti.nl onder het kopje nieuwsbrieven.
Meer informatie tevens op de website van de Stichting Mopti: www.mopti.eu
De laatste website is niet altijd up-to-date.

Stichting Mopti
Rustenburgerstraat 110
1073 GH Amsterdam
email: info@mopti.eu

Rob van Gerve, voorzitter
Mar Oomen, secretaris
Willem Snapper, penningmeester

Sévaré, Mali, 5 mei2018