Uw gift en de belasting

Zie voor uitleg over wat u mag aftrekken de website van de belastingdienst.

(Aan deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie komt van de website van de belastingdienst.)

Voorwaarden aftrek gewone giften.

Gewone giften mag u onder de volgende voorwaarden aftrekken:

Drempel en maximaal aftrekbedrag.

De drempel voor aftrek van gewone giften is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal 60 Euro. U mag maximaal 10% van uw drempelinkomen aan gewone giften aftrekken. Uw drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek.

Meer informatie op de website van de belastingdienst.

Ovrigens, de Stichting Mopti heeft een ANBI-verklaring (Algemeen Nut Beogende Instelling). RSIN nummer: 815743415

Dit kunt u desgewenst verifiëren bij de belastingdienst. (vul in Stichting Mopti Amsterdam)

Periodiek schenken:

Bij periodiek schenken geldt geen drempel. Vroeger was daar een notariële acte voor nodig, maar sinds 1 januari 2014 gelden nieuwe regels. Er dient een schenkingsovereenkomst te worden opgesteld tussen schenker en ontvanger.

U kunt bij de Stichting Mopti het formulier opvragen. Na invullen stuurt u dat ons per mail terug, waarna wij onze gegevens toevoegen en het ondertekend terugsturen. U dient dat verder te bewaren in uw administratie. De belastingdienst kan daar eventueel om vragen.

Uw giften zijn dan voor het volle bedrag aftrekbaar!

En voor onze Stichting Mopti geeft het de zekerheid van duurzaam inkomen!