Sévaré, 8 december 2017

Lieve mensen,
Het is begin december. Eenmaal per jaar richt ik mij tot mijn vrienden en volgers voor een nieuwe donatie aan onze Stichting Mopti. Het zijn moeilijke tijden en het gaat dan ook niet allemaal zo heel gemakkelijk. Er wordt in Mali een geniepige oorlog gevoerd. De onveiligheid komt dichterbij, dat is geen prettig gegeven. Toch, lieve mensen, wij gaan door. Het gaat ten slotte om mensen die alleen maar het goede willen, geen oorlog, geen sharia, geen extremisme. We laten hen niet vallen in deze moeilijke tijden. De dorpelingen, de vrouwen, ze hebben het al moeilijk genoeg en wij zijn blij dat we ze een klein beetje kunnen helpen.

We laten het er dus niet bij zitten!
We "hebben" ondertussen acht tuinen en we zijn vooral trots op de laatste tuin, die van Komongalou. Die loopt goed, de vrouwen zijn ontzettend enthousiast. Overigens ondervinden  we ook tegenslag, we hebben moeite om de tuin van Barigondaga op gang te trekken, maar ook dat schijnt nu te lukken. We blijven de vrouwen daar stimuleren en motiveren, ook in mindere tijden.
De plannen voor 2018 zijn nog niet helemaal duidelijk. Misschien wordt het geen nieuwe tuin dit jaar en gaan we ons concentreren op betere begeleiding en communicatie met de vrouwen en op onderhoud. We hebben contact gelegd met een geschikte vrouw die ons daarbij volgend jaar kan helpen. We kiezen voor een vrouw omdat onze Malinese equipe uitsluitend uit mannen bestaat. Zij kan het contact met de vrouwen in de tuinen verbeteren.
Nog steeds, uw steun is voor ons en voor de vrouwen van levensbelang, misschien juist wel belangrijker dan ooit. Wij zorgen er in elk geval voor dat uw donatie, zoals altijd, zo goed mogelijk wordt besteed.

Wij nodigen u uit om ook dit jaar uw portemonnee te trekken. Enkelen waren deze uitnodiging voor en hebben al een bijdrage gestort, waarvoor alvast onze hartelijke dank. Uw gift is aftrekbaar voor de Nederlandse belasting, ons ANBI-nummer (RSIN) 815743415. Zie voor details over giften de website van de belastingdienst.

Mogen wij ook dit jaar op u rekenen? Dat zou fantastisch zijn!

Graag dus een klein of een groot bedrag, alles is welkom, op onze rekening bij de ING-bank
IBAN: NL18 INGB 0005054851 t.n.v. de Stichting Mopti.

Zoals altijd blijf ik u op de hoogte houden via mijn nieuwsbrieven.
Indien u de aankondigingen van de zondagse nieuwsbrieven wilt ontvangen zet ik u op uw verzoek graag op de verzendlijst. U kunt zich ten allen tijde afmelden.
Voor meer details en voor de jaarverslagen kijkt op u de website van de Stichting Mopti, al is deze site niet altijd helemaal up-to-date.
Ik hoop elke gever in elk geval persoonlijk te bedanken, als ik uw email adres ten minste ken.
En zoals gewoonlijk alvast reuze bedankt voor uw bijdrage, die getuigt van uw vertrouwen in ons werk, vooral ook dank namens alle hard werkende vrouwen in de tuinen en natuurlijk ook namens onze equipe: Baba, Yacouba, Niangaly, Gouro en Makan.
Heel hartelijke groet,
Willem Snapper, Sévaré, Mali