Sévaré, 5 december 2020

Lieve mensen,

Het zijn lastige tijden, Sinterklaas is voorbij, in Nederland slaat de corona toe. Wij begrijpen dat ook onze donateurs het vast niet makkelijk hebben.
Toch doen wij een beroep op u. Ook hier in Mali is de nood hoog en het is broodnodig om de vrouwen juist nu in de tuinen te blijven ondersteunen. Het is daarom tijd voor onze jaarlijkse decemberactie en vragen wij u om een bijdrage voor de tuinen van de Stichting Mopti.
Sinds begin 2020 is onze werkwijze behoorlijk veranderd. Waar we voorheen meestal uw bijdrage vroegen voor onderhoud van de tuinen en soms voor een nieuwe tuin, gaat het ons nu voornamelijk om de salarissen van onze equipe op locatie.

We leggen het uit.
Het bestuur van de Stichting Mopti in Nederland wil dat de tuinen zelfstandiger worden, selfsupporting. Nou was dat altijd wel de bedoeling, maar in de praktijk viel dat nogal eens tegen. Het bestuur wil daar verandering in aanbrengen. De equipe in Mali moet zich meer bezighouden met de bevordering van kwaliteit en verzelfstandiging.

Tot en met vorig jaar ontvingen de vier leden van de equipe een soort vrijwilligersvergoeding en Willem betaalde hen zelf maandelijks 260 euro. De equipe bezocht de tuinen regelmatig en begeleidde de vrouwen zo goed en zo kwaad als het ging. In de loop der tijd groeide het toenemend aantal tuinen de equipe boven het hoofd. De tiende tuin deed het bestuur besluiten tot een meer professionele opzet. Geen nieuwe tuinen meer, althans voorlopig, en met de nadruk op meer en regelmatiger begeleiding van de vrouwen. Daarom besloot het bestuur om de equipe voor zover mogelijk een realistischer salaris te bieden voor een volledige werkweek en de equipe bovendien met een extra kracht uit te breiden. Sinds januari 2020 betaalt de Stichting nu elke maand in totaal 884 euro aan salarissen. U begrijpt dat is een behoorlijke verandering en het legt een nogal groot beslag op de totale begroting.
De resultaten lieten nog wel op zich wachten, maar er worden zeker vorderingen gemaakt. Sommige tuinen doen het zeer goed, andere redelijk en er blijven natuurlijk tuinen die meer aandacht verdienen.

Willem bezocht in november de tuin van Dialangou, terwijl een delegatie van vrouwen uit de tuin van Tiamoye er een soort werkbezoek bracht. Deze contacten helpen enorm bij de motivatie van vrouwen van tuinen waar het nog iets minder gaat. Zo kunnen zij met eigen ogen zien hoe veelbelovend hun tuin kan zijn. Onze equipe geeft ze daarbij uitleg over de organisatie van een tuin en vooral over het gebruik van mest en compost. Enkele weken eerder deed ze dat ook met de vrouwen uit Komongalou en die wisten niet hoe snel ze met hun nieuwe kennis in hun eigen tuin aan de slag mochten! Deze uitwisselingen tussen tuinen lijken goed uit te pakken.

Natuurlijk is de veiligheid rond Mopti en Sévaré nog steeds een heikel punt. Ook de equipe moet aan zijn veiligheid denken. Maar zij bezoekt alle tuinen met een zekere regelmaat. We hebben het idee dat wij met deze nieuwe aanpak op de goede weg zijn.

Tot nu toe liet u ons nooit in de steek en wij hopen dat wij op uw steun kunnen blijven rekenen.
Dus wij vragen u ook dit jaar weer om een bijdrage. Uw gift is aftrekbaar voor de Nederlandse belasting, ons ANBI-nummer (RSIN) is 815743415.
Zie voor details over giften de website van de belastingdienst.
Wij proberen iedereen persoonlijk te bedanken, mits wij hun uw mailadres kennen.

Uw gift is meer dan welkom op onze rekening bij de ING-bank
IBAN: NL18 INGB 0005054851 t.n.v. de Stichting Mopti.

En zoals gewoonlijk reuze bedankt voor uw bijdrage, het getuigt van uw vertrouwen, vooral ook dank namens alle hardwerkende vrouwen in de tuinen en namens onze equipe: Baba, Niangaly, Gouro, Makan en Garbo. Zie Colofon voor hun complete namen en functies op de website.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit verzoek aan anderen doorstuurt. Copieer deze link daartoe in een mail aan de begunstigde: https://www.mopti.eu/december2020/december.html

Willem blijft u op de hoogte houden via zijn nieuwsbrieven, zie het menu aldaar, tegenwoordig eenmaal per maand. Indien u op de hoogte wilt blijven stuurt u een mail en dan zetten wij u op de verzendlijst. U kunt zich ten allen tijde weer afmelden.
Voor meer details en voor de jaarverslagen klikt op u de website van de Stichting Mopti, al is deze site niet altijd helemaal up-to-date.

Het bestuur wenst u alvast een prettig uiteinde en een beter 2021!
Heel hartelijke groet namens de Stichting Mopti,
Willem Snapper, Sévaré, Mali.

Stichting Mopti: info@mopti.eu
Willem: wsnapper@mopti.nl

Wij willen u er graag op wijzen dat u ook duurzaam kunt bijdragen. Dat is voordelig voor u en voor ons. Als u zich voor minimaal vijf jaar vast legt voor een donatie scheelt u dat belasting. Vroeger moest u daarvoor langs de notaris, dat is niet meer nodig. Een overeenkomst tussen schenker en ontvanger volstaat. U kunt het formulier downloaden op de website van de Stichting Mopti. Klik dan hier! Invullen, ondertekenen, printen, scannen en opsturen naar de Stichting Mopti. Dan komt het helemaal goed!