Sévaré, 5 december 2019

Lieve mensen,

Het is weer december, zoals ieder jaar doet de Stichting Mopti een beroep op u! Stichting Mopti staat voor groentetuinen voor vrouwen rond Mopti en Sévaré in Mali. Dit land behoort tot de armste in de wereld.
Wellicht heeft u uit mijn nieuwsbrieven vernomen dat de Stichting Mopti sinds het jaar 2017 een nieuw bestuur heeft. De afgelopen zomer hebben wij enkele keren vergaderd over de toekomst van de Stichting. Wij willen eerder gaan voor kwaliteit en duurzaamheid dan voor kwantiteit. Dat betekent onder andere niet elk jaar een nieuwe tuin. We beheren tot op heden tien groentetuinen, waarin honderden vrouwen werkzaam zijn, dat is niet niks.
Onze equipe verdient uitbreiding, Om de kwaliteit te verbeteren, maar ook de opbrengsten te vergroten, hebben we personele en deskundige versterking nodig. Eigenlijk willen we er een tuinenspecialist bij. Naar zo iemand zijn we op het moment actief aan het zoeken.
Zo’n extra kracht kan het financiële plaatje van onze Stichting sterk beïnvloeden. Tot nu toe betaalde Willem de vier medewerkers maandelijks een bescheiden bijdrage uit eigen zak. Het bestuur heeft liever dat de Stichting de salarissen op zich neemt. De bestaande equipe wordt betaald op basis van vrijwilligerswerk en ook dat wil het bestuur veranderen. De nieuwe kracht willen wij een normaal maandloon bieden, al kunnen we er niet omheen dat de anderen dan ook een normaal salaris moeten hebben. Dit alles om de tuinen dus beter te kunnen begeleiden en te beheren. Onze equipe kan dan volgens een wekelijks schema de tuinen langs om de vrouwen te helpen.

Het is altijd al onze bedoeling geweest dat de tuinen financieel helemaal onafhankelijk worden, maar in de praktijk lukt dat niet altijd. Hier willen wij aan werken. Met de uitbreiding van de equipe en het betere beheer van de tuinen kunnen wij daar een speerpunt van maken. Een grotere opbrengst betekent meer reserves!
De Stichting is nog steeds erg afhankelijk van de aanwezigheid van Willem ter plaatse. Het bestuur hoopt natuurlijk dat hij nog een hele tijd mee kan, dat is de beste garantie dat de tuinen kunnen blijven gedijen. Er komt echter een moment dat de activiteiten van Willem minder worden of zelfs helemaal eindigen, dat is natuurlijk niet te voorkomen. Om de continuïteit te garanderen gaan wij in Nederland ook op zoek naar externe fondsen.

Het betekent voorlopig toch dat wij onze donateurs nog steeds dringend nodig hebben.

Er is dit jaar vooruitgang geboekt, de hekken worden bijna overal beter beheerd, dat is positief. En dit jaar realiseerden wij in Tiamoye onze tiende tuin! De vrouwen konden rekenen op een geweldige gombo-oogst, daarna lieten zij hun hoofden hangen omdat zij geen idee hadden hoe verder. Een maand geleden hebben wij iemand gevonden die hen in elk geval tijdelijk intensief begeleidt en het is ongelofelijk hoe snel de tuin nu weer ergens op begint te lijken. Overal vinden we nieuwe zaaibedden, de oude planten en het meeste onkruid zijn verwijderd.

De veiligheidssituatie werd er dit jaar niet beter op. Ondanks alle problemen weten wij toch altijd door te gaan. En wij hopen dat wij op dezelfde voet verder kunnen. Evenwel nochtans, wij houden niet op!

Tot nu toe liet u ons nooit in de steek en ik hoop dat wij steeds op u kunnen rekenen.
Wij vragen ook dit jaar weer om een bijdrage. Uw gift is aftrekbaar voor de Nederlandse belasting, ons ANBI-nummer (RSIN) is 815743415.
Zie voor details over giften de website van de belastingdienst.
Ik probeer iedereen persoonlijk te bedanken, mits ik hun (uw) mailadres ken.

Graag dus een klein of een groot bedrag, alles is welkom, op onze rekening bij de ING-bank
IBAN: NL18 INGB 0005054851 t.n.v. de Stichting Mopti.

Zoals altijd blijf ik u op de hoogte houden via mijn zondagse nieuwsbrieven, zie het menu aldaar. Indien u op de hoogte wilt blijven stuurt u mij een mail en zet ik u op de verzendlijst. U kunt zich ten allen tijde weer afmelden. Voor meer details en voor de jaarverslagen klikt op u de andere pagina's in het menu boven, al is deze site niet altijd helemaal up-to-date.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dit verzoek aan anderen doorstuurt.

En als gewoonlijk bij voorbaat reuze bedankt voor uw bijdrage en uw vertrouwen. Vooral ook dank namens alle hard werkende vrouwen in de tuinen en natuurlijk ook namens onze bestuursleden Mar en Rob en namens onze equipe in Mali: Baba, Niangaly, Gouro en Makan. Heel hartelijke groet,
Willem Snapper, Sévaré, Mali

Stichting Mopti: info@mopti.eu
Willem: wsnapper@mopti.nl

Wij willen u er graag op wijzen dat u ook duurzaam kunt bijdragen. Dat is voordelig voor u en voor ons. Als u zich voor minimaal vijf jaar vast legt voor een donatie scheelt u dat belasting. Vroeger moest u daarvoor langs de notaris, dat is niet meer nodig. Een overeenkomst tussen schenker en ontvanger volstaat. U kunt het formulier downloaden op de website van de Stichting Mopti. Klik dan hier! Invullen, ondertekenen, printen, scannen en opsturen naar de Stichting Mopti. Dan komt het helemaal goed!