Colofon

De Stichting Mopti is op 25 april 2006 op initiatief van Willem Snapper opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan de armoedebestrijding in Mali. Willem wil zich ter plekke inzetten om de bevolking op kleine schaal te helpen bij problemen die zich daar voordoen en te zoeken naar duurzame oplossingen.

De Stichting Mopti stelt hem de middelen beschikbaar om de doelstelling van de stichting te verwezenlijken.

Willem zal zich vooral inzetten in de regio Mopti in Mali, Afrika.

De officiële doelstellingen staan als volgt in de statuten:

De bestuursleden ontvangen geen beloning.
Er worden geen salarissen betaald.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

Rob van Gerve (voorzitter)
Mar Oomen (secretaris)
Willem Snapper (penningmeester)

Contact-adres:
Rustenburgerstraat 110 hs
1073 GH Amsterdam

Financieel:

ING Bank rekeningnummer ten name van Stichting Mopti Amsterdam
IBAN    NL18INGB0005054851
BIC     INGBNL2A


email: info@mopti.eu
website: www.mopti.eu
Kamer van koophandel: 34247083
RSIN nummer: 815743415


Adres in Mali:
Stichting Mopti
Boîte Postale 209
Mopti
République du Mali
tel 00223 62988262

De Association pour la Gestion Financieres Stichting Mopti (A.G.F.S.M.) behartigt de belangen van de Stichting Mopti in Mali en is speciaal met dat doel opgericht. Oprichters zijn Mamadou Traoré, Adama Diawara, Bouakar Guindo, Christian Douyon et Sékou Sanou. Bij de BNDA-bank is een rekening geopend. Gerechtigd tot het opnemen van geld zijn Mamadou Traoré, Abdoulaye Niangaly en Willem Snapper, twee handtekeningen verplicht.